Misja naszej biblioteki

  • Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Lipnica Wielka oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
  • Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych.
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży orz osób niepełnosprawnych.
  • Gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie.
  • Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji.
  • Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.
  • Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników.
  • Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.