Redakcja

Realizacja: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

Redakcja: Robert Kowalczyk, Barbara Zgama, Stanisława Kucek